Stichting Beter met Elkaar

"Meer mensen gezond en vitaal door eigen regie en multideskundige samenwerking."

Een coalitie van circa 50 verschillende partijen heeft in 2017 een rapport uitgebracht om doorbraken te creëren voor het achterblijven van schaalbare nieuwe (ICT-) toepassingen in de gezondheidszorg. De realisatie van de genoemde maatregelen in het rapport is ondergebracht bij de Stichting Beter met Elkaar, vertegenwoordigd door de bestuurders Machteld Ploeg, Pita van Arkel en Maarten Klomp. Ondersteund met een subsidie door het Ministerie van VWS en een in kind bijdrage van betrokken partijen.

ONZE TOEKOMST VISIE

Benieuwd naar hoe onze (ICT) ontwikkelingen aan de achterkant zich kunnen uiten aan de voorkant, in het leven van echte mensen? In dit filmpje laten we zien hoe de open Sociale Netwerk Standaard (SNS) meer eigen regie en multideskundige samenwerking mogelijk kan maken, zodat meer mensen gezond en vitaal kunnen worden en blijven. Deze animatie is een herinterpretatie van een waargebeurd verhaal.

VERTALING NAAR DE PRAKTIJK

We hebben een aantal bewoners en professionals uit Proeftuin Wijken gefilmd en gevraagd om hun verhaal te delen. Vervolgens hebben we betrokken ICT leveranciers, specialisten en bestuurders een reactie laten geven op deze verhalen en die aan te vullen met hun eigen ervaringen over het realiseren van de toekomst visie in de periode 2017 - 2020. Het geheel hebben we voorgelegd aan het Ministerie van VWS om ook hun ervaringen toe te voegen en een reflectie te geven op de uitkomsten. Wil jij jouw bijdrage delen of heb je een te gek idee om meer te willen doen met onderstaande filmpjes? Laat het ons weten info@betermetelkaar.org

Peter, bewoner Westerpark.

Mark, professional Westerpark.

Samia, bewoner Kanaleneiland.

Wim, bewoner Achtse Barrier.

Wim, professional Achtse Barrier.

Inigo, vrijwilliger Achtse Barrier.

Jeanette en Jarno, ICT leveranciers.

Sergej en Roland, specialisten.

Machteld en Maarten, bestuurders.

Erik en Stan, Ministerie van VWS.

UITKOMSTEN 2017 - 2020

PROEFTUIN WIJKEN

Bevorder zelfzorg, stel mensen in staat om eigen regie te nemen.

SamenBeter Proeftuinen ondersteunt wijken in Nederland om in het klein te beginnen, van elkaar te leren en een beweging in gang te zetten.

> Artikel: Borging Kennis & Toepassingen
>
Notities uit de proeftuinen

OPEN STANDAARDEN

Koppelingen voor een drempelloos digitaal gezondheidssysteem.

GIDS Open Standaarden lost samen met kopgroepen van ICT-leveranciers digitale drempels op en bouwt aan open gezamenlijke functies.

> Artikel: Open Standaarden
>
Resultaten op hoofdlijnen
>
Github open standaarden

DUURZAME FINANCIERING

Stimuleer eHealth gebruik door aanpassingen in de financiering.

Het FitKnip experiment stimuleert nieuw aanbod van zelfzorg en geeft inzicht in de effecten van een digitaal gezondheidsbudget.

> FitKnip experiment
>
Onderzoek NeLL/ LUMC

ROUTEKAART 2021 - 2026